Khu Công Nghiệp

Phát triển và xây dưng Khu Công Nghiệp là một trong những thế mạnh của Tập Đoàn Phú Gia. Cùng với sự thinh vượng của nền kinh tế Việt Nam, Tập Đoàn Phú Gia với kinh nghiệm và sức manh tài chính của mình đã xây dựng thành công nhiều khu công nghiệp quy mô tại các vị trí chiến lược ở tỉnh Đồng Nai. Không những đón đầu xu thế chung trong việc vận hành hoàn thiện một khu công nghiệp quy mô hiện đại, các khu công nghiệp của Tập Đoàn Phú Gia đã góp phần thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thay đổi diện mạo nền kinh tế không chỉ riêng khu vực miền Đông Nam Bộ mà còn đóng góp đáng kể vào nền kinh tế Việt Nam.

 

Bản quyền © 2010 của PHÚ GIA GROUP