CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THU HÀ

 

Công Ty Cổ Phần Đức Hạnh được thành lập để đại diện cho tập đoàn thực hiện dự án khu đô thị mới hơn 330ha ngay trng tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai. Với vị trí chiến lược của dự án cộng với sứ mạng và tầm nhìn của mình. Công Ty Cổ Phần Đức Hạnh sẽ xây dựng một khu đô thị mới hiện đại phục vụ cho nhu cầu phát triển đô thị hoá tỉnh Đồng Nai.

 

Bản quyền © 2010 của PHÚ GIA GROUP