Công ty liên kết

Các công ty thành viên và công ty liên kết của TẬP ĐOÀN PHÚ GIA đều gắn kết chặt chẽ với nhau trong một tổ chức thống nhất, cùng xây dựng và phát triển các dự án để đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của kahch1 hàng. Bên cạnh đó, mỗi công ty thành viên đều có những thế mạnh riêng và giữ một vị trí quan yếu khác nhau trong tập đoàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền © 2010 của PHÚ GIA GROUP